HUONEISTOMARKKINAT LKV

Kaikenlaisia koteja kaikenlaisille ihmisille HMagazine Työhyvinvointia ja työssäjaksamista HUONEISTOMARKKINAT LKV SKVL:n asuntomarkkina- katsaus

Yrityksen yhteishenkeä ja pitkää ikää! Nostamalla työterveys edelle, etenemme seuraavalle tasolle Tänään lehden alkusävelet soivat hyvinvoinnin tahtiin. Pääset mukaan matkalle, jonka aikana tunnustelemme meidän jokaisen ympärillä olevia voimavaratekijöitä. Saatat yllättyä ja saada itsesi kiinni hymyilemästä. Avaamme ajatuksia, joiden avulla voit pysähtyä käymään keskustelua itsesi tai ystäviesi kanssa yhteisösi työtiloista. Pohdimme tapoja, joilla päivät kääntyvät voitokkaiksi. Aloitamme yksinkertaisista asioista, jotta voimme saavuttaa lopulta suuremman merkityksen. Mukana lehdessä on pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme sekä tuoreita tovereita, joiden tapaa palvella asiakasta pidämme kokeilun arvoisena. Esittelyssä on koteja ja asumiseen liittyviä yrityksiä. Jos sinä työskentelet yrityksessä, jonka kanssa Huoneistomarkkinat voisi kokeilla asioita yhdessä, olemme avoinna uusille ideoille. Sivuilla 8-9 on Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n ajankohtainen asuntomarkkinakatsaus. Pääkirjoittajana Henri Koski, kehitysvastaava, henri.koski@huoneistomarkkinat.com Kutsuimme sisustusarkkitehti Päivi Himasen sekä työterveyshuollon erikoislääkärin Merja Augustin saman pöydän ääreen keskustelemaan työhyvinvoinnista. Tärkeä ja ajankohtainen aihe sai aikaiseksi eloisaa keskustelua ja loi siten läsnäolleille hyvän olotilan. Himanen ja Augustin ovat molemmat oman alansa asiantuntijoita. Huoneistomarkkinoiden toimistolla toteutettiin vastikään remontti, jonka suunnittelutyöstä vastasi Päivi. Merja sen sijaan avustaa yritystämme työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Kaikki toimistoissa työskentelevät tietävät, miten työolosuhteet huomioiva tilaergonomia vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin. Mitä paremmin tilat tukevat työntekijän keskittymistä päivittäiseen työntekoon, sitä paremmin voi koko työyhteisö. Kun henkilöstö voi hyvin, niin samalla koko yritys on plussan puolella. Päätimme kaksi vuotta sitten uudistaa toimistomme tilat. Muutoksen tavoitteena oli lisätä viihtyvyyttä tavalla, joka tukee hyvinvointia sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kutsumme sinut, arvoisa lukija, tarkastelemaan ympäristöjä, joissa työskentelet. Havainnot voivat yllättää. Aina emme voi vaikuttaa, millaisessa tilassa toimimme. Se, mihin voimme kuitenkin vaikuttaa, on toimintatapamme ja miten kohtaamme toisemme. Jos kohtaat toisen kunnioittavasti ja kuunnellen, ympäristöä tärkeämmäksi nousee yhteinen olotila kyseisessä hetkessä. Palataan pyöreän pöydän ääreen toimistomme kellariin, jossa haastattelimme Merjaa ja Päiviä. Esitimme heille kysymyksiä, joiden avulla pohdimme hyvinvoinnin muodostumista toimistoolosuhteissa sekä työyhteisössä yleisesti. Päivin ja Merjan lisäksi paikalla olivat Huoneistomarkkinoiden Arto Koski, Marko Karppinen ja Katriina Remahl. Katsotaan, mitä kellarissa tapahtui. Työtilat luovat olotiloja, ja olotilat sen, miten toimimme www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 HMagazine MERJA AUGUSTIN LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Tohtorinna Oy | merja.augustin@tohtorinna.fi

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 Miten merkityksellisenä näette työtiloihin panostamisen päivittäisen työhyvinvoinnin kannalta? "Monipuolinen ja loppukäyttäjät huomioiva tilasuunnittelu toimii mielestäni yhtenä oivallisimpana työkaluna hallitsemaan jatkuvia muutoksia, joita viime vuosina on koettu. Jokainen meistä tunnistaa, miten turvalliseksi, rauhalliseksi ja inspiroivaksi koetut työolosuhteet tukevat positiivisesti työssäjaksamista. Panostaminen hyvään ergonomiaan, akustiikkaan ja yksityisyyteen sekä leppoisiin kohtaamisiin mahdollistavat tilat, edistävät stressinsietokykyä ja auttavat palautumaan. Pehmeät sävyt, lempeä valaistus sekä tilanteeseen sopiva tilaeleganssi vähentävät aistiärsykekuormaa ja siten keskittyminen paranee. Toisaalta hyvä valaistus, mahdollisuus jaloitteluun, päivänvalo ja tunne oman tilan hallinnasta aktivoivat mieltä ja lisäävät työtehokkuutta. Erityinen haaste työtilojen tilasuunnittelussa on löytää yksilöllisiä tarpeita tukeva tilakokemus; osa ihmisistä kaipaa hiljaisuutta, toinen taas rakastaa työyhteisön puheensorinaa ja aktiivista tunnelmaa. Huoneistomarkkinoiden tilojen uudistuksessa otettiin hienovaraisesti huomioon loppukäyttäjien erilaisuus, jotta tilakokemus tukisi uuden oppimista, keskittymistä sekä työilon kokemista työyhteisössä.” – Päivi ”Toimiva ja viihtyisä työympäristö on aina peruslähtökohta tehokkaalle työnteolle ja työviihtymiselle. Tässä tilaremontissa ja avokonttoripainotteisessa työympäristössä näkee lisäksi, että työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet on huomioitu. Sähkösäätöiset työpöydät ja yksilöllisesti valitut työtuolit vähentävät näyttöpäätetyön staattisia rasitusvaivoja. Ikänäköön liittyvä kohdevalon tarpeen kasvu on huomioitu kohdevaloin; toisaalta nuorempi työntekijä voisi häikäistyä liiallisesta yleisvalosta. Väliseiniä ja akustisia sermejä on hyödynnetty, ja osa hyödyntää myös vastamelukuulokkeita. Tiloista löytyy myös rauhallisempia työtiloja keskittymiseen, jos siihen on tarvetta, esim. vapaita huoneita voi käyttää ja sulkea oven. Yksilön yksityisyyden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöön kuulumisen tarpeet vaihtelevat eri elämäntilanteissa, joskus lyhyelläkin aikavälillä. Joustava työyhteisö ymmärtää tämän, ja tilat joustavat. Tilaratkaisussa on myös ilahduttavasti panostettu kutsuviin yhteisiin sosiaalisiin tiloihin, jotka usein jäävät liian vähälle huomiolle.” – Merja Päivi Himanen sijoitteli Armi Tevan veikeät taideteokset Huoneistomarkkinoiden toimiston alakertaan. Rockfonin näyttävät akustiikkalevyt vaimentavat äänimaisemaa. Päivi, mitä kohokohtia nostaisit esille uudistetuista tiloista? ”Heti suunnittelun alkumetreillä oli selvää, että kaikki tilat kaipasivat viihtyvyyttä ja pehmeyttä, joten se on ollut sisustussuunnittelun fokuksena kaikissa muutos- ja materiaaliehdotuksissa. Alakerta oli erityisen haastava sen sokkeloisuuden sekä päivänvalon puutteen vuoksi. Tilat onnistuivat kuitenkin yli odotusten! Saimme luotua alakertaan täysin oman maailman, joka on rauhoittava värien, materiaalien, valaistuksen sekä äänimaailmansa puolesta. Sieltä löytyy myös ripaus leikkimielisyyttä, erityisesti henkilökunnan saniteetti- ja pukeutumistilojen väri- ja materiaaliskaalasta. Tilaeleganssi on kokonaisuudessa läsnä kaikkialla ja se rakentuu sointuvista sävyistä, erilaisista pintastruktuureista, akustiikan pehmeydestä sekä Armi Tevan varta vasten erikoistilauksena tehdystä hyväntuulisesta taiteesta. Pyrkimyksenä on ollut soljuva tilatunne olematta kuitenkaan tylsä ja valmiiksi pureskeltu. Suunnittelun tavoitteena oli saada tilat tukemaan erilaisia kohtaamisia, vetäytyvälle rauhaa suova. Ja erityisesti toivomme, että uudistetut tilat saavat työyhteisön sekä asiakkaat tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja huomioiduksi – se, että tilakokemuksesta jäisi hyvä fyysinen ja psyykkinen vire.” Sisustusarkkitehti Päivi Himanen

Merja, olet nähnyt lukuisia eri työyhteisöjä. Mitkä ovat tärkeimpiä tekijöitä yhteisön kehityksessä hyvinvoinnin näkökulmasta? ”Jokaisen kehittyvän ja joustavan työyhteisön taustalla on aina läpinäkyvä ja vankka johtaminen. Etenkin asiantuntijaorganisaatioissa on tutkittu nk. palvelevan johtamisen merkitystä, jossa vahvistetaan työntekijän uskoa omiin kykyihin, kannustetaan aloitteellisuuteen ja itseohjautuvuuteen sekä tuetaan ammatillista kasvua. Hyvä esimies on aito ja rehellinen, johtaa omalla persoonallaan, sallii virheet (myös omansa) ja vie työyhteisönsä niistä eteenpäin. Tässä työpaikassa vaihtuvuus on vähäistä, mikä osoittaa viihtymistä ja sitoutumista johtamiseen ja työpaikkaan!” Olemme varmaan samaa mieltä, että hyvinvoivat ihmiset tekevät parasta jälkeä työssään. Osaatteko Merja ja Päivi yhdessä sanoa, mitä jokainen ihminen oman työyhteisönsä jäsenenä voisi tehdä sen eteen, että työpaikalla olisi hyvä olla? ”Se, että kysyy mitä kuuluu ja muistaa kuunnella. Houkuttelee hetkeksi korttelikävelylle ulos, muistaa hymyillä ja olla läsnä. Tai antaa työkaverille kehut onnistumisesta sekä antaa myös tilaa kertoa huonoista tuntemuksista tai huolista. Hyvät huomenet ja toisen huomioiminen on kultaa!” - Päivi ”Hyvät alaistaidot korostuvat nykyisessä sosiaalisessa tietotyössä yhä enemmän: Avaanko avointa keskustelua? Onko minua helppo lähestyä? Kuuntelenko? Olenko ennakkoluuloton? Osaanko antaa ja saada rakentavaa palautetta? Näitä taitoja voi jokainen meistä harjoitella ja ylläpitää.” - Merja Mitä haluatte sanoa loppuun; millä pienillä asioilla oma hyvinvointi nousuun ja (työ)päivät haltuun? ”Huumoria ei pidä unohtaa, hyväntuulisuus tarttuu. Aito työkaverin huomioon ottaminen sekä erilaisuusvivahteiden kunnioittaminen – siinä on roppakaupalla positiivisia elementtejä, joiden avulla työpäivästä ei voi tulla kuin hyvää.” - Päivi ”Vietämme työpaikalla vain vajaan kolmanneksen ajastamme. Se, miten palaudumme ja huolehdimme vapaa-ajalla fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta voimastamme, heijastuu aina työhömme ja työyhteisöön. Tämä korostuu etenkin tietotyössä.” - Merja www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 FenniaHoitaja auttaa sinua ja ihmisiä lähelläsi Vain yhden puhelun aikana saat asiakkaanamme neuvoja sairaanhoitajalta, varaat ajan hoitoon sekä vahinkoilmoitus täytetään puolestasi. Tule asiakkaaksi ja ota palvelu käyttöön sinulle, yrityksellesi ja läheisillesi! Teemu Suominen Asiakaspäällikkö puh. 040 543 8367 teemu.suominen@fennia.fi fennia.fi Olemme Elo, suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet. Autamme asiakasyrityksiämme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. elo.fi

Huoneistomarkkinoiden tiimi valmiina palvelemaan ARTO KOSKI Kiinteistönvälittäjä LKV, yrittäjä arto.koski@huoneistomarkkinat.com 040 7799 501 MARKO KARPPINEN Kiinteistönvälittäjä LKV, yrittäjä marko.karppinen@huoneistomarkkinat.com 040 7799 502 KATRIINA REMAHL Kiinteistönvälittäjä LKV, osakas katriina.remahl@huoneistomarkkinat.com 040 3002 311 JANITA PUNTALA Kiinteistönvälittäjä LKV, osakas janita.puntala@huoneistomarkkinat.com 040 7799 046 NIKKE TOLONEN Asuntomyyjä KiLAT, osakas nikke.tolonen@huoneistomarkkinat.com 040 7799 503 KALEVA VÄHÄ-PARTA Kiinteistönvälittäjä LKV, osakas kaleva.vaha-parta@huoneistomarkkinat.com 040 7799 504 PIA BJÖRN Kiinteistönvälittäjä LKV, osakas pia.bjorn@huoneistomarkkinat.com 040 7799 507 KALLE ALKIO Asuntomyyjä KiAT, osakas kalle.alkio@huoneistomarkkinat.com 040 7799 508 HENRI LAAKSO Asuntomyyjä KiLAT, osakas henri.laakso@huoneistomarkkinat.com 040 7799 509 RANI LOHI Kiinteistönvälittäjä LKV, osakas rani.lohi@huoneistomarkkinat.com 040 7799 511 MIKA KULMALA Kiinteistönvälittäjä LKV, osakas mika.kulmala@huoneistomarkkinat.com 040 7799 548 HENRI KOSKI Kehitysvastaava henri.koski@huoneistomarkkinat.com 040 1530 725 PÄIVI HAIPUS Myyntiassistentti paivi.haipus@huoneistomarkkinat.com 040 4552 512 JULIA KOSKI Markkinointiassistentti julia.koski@huoneistomarkkinat.com 040 7716 107 RITA NIEMELÄ Kiinteistönvälittäjä LKV rita.niemela@huoneistomarkkinat.com 040 7799 505 www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 Rv. 1980 84 m² 3h+k+s+vh+läm. var.+var+katettu terassi E2013 | Mh. 167 482 € Vh. 188 000 € Sovi esittely Kaleva 040 7799 504 RT KESKUSTA Suunnistajankuja 6, Lieto Rv. 2019 26 m² 1h+kt+parv. | C2013 Mh. 64 384 € Vh. 159 000 € Sovi ensiesittely Rani 040 7799 511 KT KESKUSTA Linnankatu 59 F, Turku Rv. 1963 25 m² 1h+kk+parv. | D2007 Mh. 146 227 € Vh. 149 000 € Sovi ensiesittely Pia 040 7799 507 KT ITÄINEN KESKUSTA Itäinen Pitkäkatu 41 A, Turku Rv. 1970 76 m² 3h+k+vhh+lasit. parv. | C2018 Mh. 77 000 € Vh. 145 160 € Sovi ensiesittely Rita 040 7799 505 KT PIISPANRISTI Kuikankatu 3 A, Piispanristi Rv. 2018 197,5 m² / 239 m² 5h+k+khh+walk in closet+arkioh+työtila+s+aurinkoterassi altaalla+var+kahden auton katos Tässä kodissa on erinomaiset puitteet tasokkaaseen asumiseen meren tuntumassa. Monimuotoinen kivitalo on arkkitehti Renni Haroman suunnittelema, ja talosta välittyy ensisilmäyksellä valoisuus ja ensiluokkaiset materiaaliratkaisut. Omalla isolla tontilla nautitaan poreammeella varustetusta kattoterassista ja katetusta kesäkeittiöstä, jonka vieressä on terassialue. B2018 Mh. 848 000 € Sovi ensiesittely Marko 040 7799 502 OKT KUUSISTO Notkelmatie 8, Kaarina Rv. 2023 78 m² 3h+k+s+lasitettu parveke Alkusyksystä valmistuu Telakkarannan merellisiin maisemiin uusi As. Oy Turun Korvetti. Tämän lähempänä jokirantaa et voi enää asua. Olohuone sekä keittiö muodostavat viihtyisän tilan, ja avaruuden tuntua lisäävät suuret ikkunat. Huoneistosta on ainutlaatuiset, esteettömät näkymät joen molempiin suuntiin. Laskennallinen energialuokka A. Mh. 308 750 € Vh. 755 000 € Sovi ensiesittely Marko 040 7799 502 KT TELAKKARANTA Eerik Pommerilaisen ranta 8 A, Turku Rv. 1961 71 m² 3h+k+kph/wc+lasit. parv. | F2013 Vh. 229 000 € Sovi ensiesittely Katriina 040 3002 311 KT KESKUSTA Yliopistonkatu 38 C, Turku Rv. 2010 144 m² / 171 m² 6h+k+khh+s+vh | E2013 Mh. 249 000 € | Sovi ensiesittely Mika 040 7799 548 tai Marko 040 7799 502 OKT NUOLEMO Kyvenkuja 1, Lieto Rv. 1947 krs.ala 100 m² 3h+k+s+kellari/varastotilaa+autosuoja | E2018 Mh. 249 000 € Sovi ensiesittely Arto 040 7799 501 tai Rani 040 7799 511 OKT MÄNTYMÄKI Huvituksenkatu 22, Turku Rv. 1964 188 m² / 192 m² 5h+k+saunaos.+khh+th+var. | C2018 Mh. 258 000 € | Sovi esittely Arto 040 7799 501 tai Rita 040 7799 505 OKT KORISTO Saavikatu 10, Kaarina Rv. 1991 141 m² / 188 m² 5-6h+k+s+khh+at | D2018 Mh. 198 000 € | Sovi ensiesittely Arto 040 7799 501 tai Henri 040 7799 509 OKT KARUNA Purjetie 6, Karuna Rv. 1958 60 m² / 123 m² huone+k+s+at | D2018 Mh. 98 000 € Sovi ensiesittely Rani 040 7799 511 OKT VALPPERI Peltolantie 34, Nousiainen Rv. 2002 94 m² 3mh+oh+k+terassi+vh+s+parv. | C2018 Mh. 163 399 € Vh. 219 000 € Sovi ensiesittely Janita 040 7799 046 RT HIRVENSALO Laitainen 5 B, Turku Rv. 1979 287 m² oh+k+3mh+rh+th+kirjastoh+arkioh+s+2at+varastoja Airiston aaltojen rannalla uniikki merenrantahuvila, jonka avoimet tilat yhdistyvät luontevasti toisiinsa. Arkkitehti Ilkka Salon suunnittelema talo huokuu ajattomuutta keskellä saaristoluontoa, ja aurinkoinen 0,48 hehtaarin tontti takaa täyden yksityisyyden. Näyttävä huvila on rakennettu puiden sekä kallion suojaan, joten meren tyrskyt ja tuulet eivät tätä luomusta hetkauta. D2018 Mh. 950 000 € Sovi ensiesittely Arto 040 7799 501 RANTAKOHDE ERIKVALLA Raumanpääntie 63, Turku Ensiesittelyssä kaikenlaisia koteja kaikenlaisille ihmisille

On selvästi havaittavissa, että asuntoja vaihde- taan tarpeeseen ja myös ensiasuntoja hankitaan nyt enemmän. Korkotaso vaikuttaa kalliimpien asuntojen hankintoihin hillitsevästi lukuun ottamatta kaikkein halutuimpia arvoasuntoja, joita myydään edelleen heti kun hyviä on tarjolla. Markkinoiden kokonaisvolyymin ei odoteta nousevan edellisten vuosien tasolle, mutta suunta on selvästi ylöspäin. Hinnoissa uusi alhaisempi taso on alkanut löytyä, mutta joissain asuntotyypeissä voidaan vielä nähdä loivaa laskua. Toisaalta kysytyimmissä asunnoissa hinnat eivät ole merkittävästi muuttuneet. KAUPPA KÄY NOUSEVAAN TAHTIIN – KEVÄT TUO LISÄÄ KIINTEISTÖKAUPPAA, KUN LUMET SULAVAT Maaliskuun asuntokauppa on SKVL:n jäsenyrityksissä käynyt odotusten mukaan tasolla, jolle noustiin jo helmikuussa. Helmikuussa kaupan määrä nousi SKVL:n jäsenyrityksissä yli 30 % verrattuna tammikuuhun. Parhaiten kaupaksi menivät rivitalot ja muut perheasunnot. Uudiskohteiden myynti on edelleen alhaisella tasolla, vaikka hinnoissa on tapahtunut jonkin verran laskua. PohjoisSuomessa on ollut jopa pulaa asunnoista erityi- sesti lomakeskusten ympärillä. ”Nato-jäsenyyden lopullinen varmistuminen tuo varmasti lisää vauhtia asuntomarkkinaan, ja erityisesti tuleva eduskuntavaalitulos ja sen vaikutukset Suomen talouden suuntaan mietityttää tällä hetkellä monia asunnon ostajia”, kommentoi Mannerberg. ENERGIATEHOKKUUS ON VAALIKYSYMYS EU:n uuden energiatehokkuusdirektiivin mahdolliset vaikutukset Suomen asuntomarkkinoihin ovat aiheuttaneet paljon kysymyksiä siitä, miten peruskorjaamattomien vanhempien talojen remontteja päästään tekemään. SKVL ottaa kantaa erillisessä tiedotteessa keinoihin, joilla kiinteistöjen arvojen säilymistä voitaisiin tukea. Markkinoiden eriarvoistumi- nen on jo energian hinnan nousun myötä aiheuttanut paljon pohdintaa esimerkiksi 60–70-luvuilla rakennettujen kiinteistöjen energiankulutuksesta. Sähkön hinnan laskeminen selvästi ennustettujen lukujen ja pahimpien arvioiden alle on tuonut piris- tystä asuntokauppaan. ”Energiaremontit ja niiden rahoittaminen tulee olemaan keskeinen tekijä useille talojen omistajille seuraavina vuosina. Tämä voi tuoda myös vilkastumista vanhempien kiinteistöjen kauppaan, mikäli seuraava hallitus pystyy luomaan edellytyksiä remonttien toteutukseen ja hillitsemään EU-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa järkevälle tasolle”, Mannerberg toteaa. LOMA-ASUNTOMARKKINOILLA PALUUTA NORMAALIIN – POHJOISESSA KYSYNTÄ OLLUT PAREMPAA Suomalaiset panostavat edelleen vahvasti vapaaaikaan ja se näkyy kevään myötä käynnistyvässä loma-asuntokaupassa lumen väistyessä. Lomaasuntojen kysyntä on palannut koronaa edeltävään aikaan. Talvikaudella ei käytännössä myydä muuta kuin pohjoisen loma-asuntoja Lapin hiihtokeskusten liepeillä ja niiden kysyntä on säilynyt selvästi paremmin kuin muun Suomen. Kauppa käynnistyy, kun lumien jälkeinen kelirikko päättyy. Etelässä kausi on jo alkanut ja keskeisemmässä Suomessa se alkaa noin kuukautta myöhemmin. Ennusteen mukaan loma-asuntojen hintojen ei odoteta nousevan. Kiinnostus hiukan vaatimattomampiinkin rantamökkeihin on noussut, ja ympärivuotisuus on edelleen vah- . vasti kiinnostuksen kohteena tämän kevään aikana Keskimääräiseen hintatasoon on odotettavissa jonkin verran pudotusta vähemmän kysytyissä kohteissa, kuten esimerkiksi ilman rantaa olevissa niin sanotuissa kuivanmaan mökeissä ja mummonmökeissä. Jussi Mannerberg Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) toimitusjohtaja p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL. Yhteistyötä turvallisen asunnonvaihdon hyväksi. SKVL jäsenyritykset toimivat koko maassa luotettavan ja reilun kiinteistönvälityksen edistämiseksi. Olemme Suomen vanhin ja suurin asuntokaupan verkosto, jossa on lähes 500 toimistoa ja lähes 1800 asuntokaupan paikallista asiantuntijaa. www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 "Kauppa käy nousevaan tahtiin – kevät tuo lisää kiinteistökauppaa, kun lumet sulavat.” Jussi Mannerberg SKVL toimitusjohtaja Suomen asuntomarkkinat elpyvät – mikä on uusi normaali? - SKVL:n ennuste keväälle 2023 Nato tuo lisävauhtia ja uskoa asuntomarkkinoille. Lisäksi vaalien tulosta odotellaan. Suomen Kiinteistönvälittäjien n. 1800 henkilöstä ja 500 toimistosta koostuva koko maan kattava asuntokaupan asiantuntijaryhmä on valmistellut uuden ennusteen tämän kevään ja alkukesän osalta. ”Markkinat elpyvät hyvää vauhtia, ja kyselymme perusteella sekä myyjien että ostajien aikomukset asunnon vaihtoon ovat vahvasti nousseet”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. SKVL:n kevään ja alkukesän asuntomarkkinakatsaus 29.3.2023 www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 TURKU: Puutarhakatu 19 B, p. 010 277 7339 KAARINA: Laasmäenkatu 6 (Krossikeskus), p. 010 277 7347 JOTTA KODISTASI TULISI JUURI SELLAINEN KUIN OLET UNELMOINUT, KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ PUUSTELLIN ASIANTUNTEVAA PALVELUA. HOIDAMME KOKO KEITTIÖREMONTTISI TÖINEEN JA TARVIKKEINEEN. TAKUUTYÖNÄ. HAAVEILETKO MYÖS UUDESTA KEITTIÖSTÄ UUTEEN KOTIISI? OTA YHTEYTTÄ, NIIN SOVITAAN MAKSUTON SUUNNITTELUKÄYNTI KOTIISI TAI UUDISTETTAVAAN KOHTEESEEN. SAAT SUUNNITELMAN JA KUSTANNUSLASKELMAN KOKO REMONTISTASI. Ville Vähäkylä Puustelli-yrittäjä/ Turun Puustelli 044 213 3288

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 Katot | Ikkunat | Ovet | Aurinkopaneelit KYMPPI-KATTO Suunnitelmallisuus, osaaminen ja laadukkaat tuotteet takaavat sujuvan remontin ja tyytyväiset asiakkaat. Naantalilainen Kymppi-Katto Oy tuo nyt markkinoille kattojen, ikkunien ja ovien lisäksi tehokkaat aurinkopaneelit. Aurinkopaneelit on kätevä asentaa kattoremontin yhteydessä. Kerralla ja kunnolla Aurinkoenergiajärjestelmä kannattaa asentaa kattoremontin yhteydessä kymppikatto.fi Niklas Linna Myyntipäällikkö 0400 214 288 Juhani Ruuth 0400 375 160 Jere Uusikartano 0400 378 225 Teemu Juhola 0400 169 823 Robin Lindström 0400 258 761 Matias Varhi 0400 583 346 Jari Kutvonen 0400 293 392 Niklas Linna 0400 214 288 Kari Virtanen 0400 228 472 Jere Lehtinen 040 516 1149 Kysy lisää Markus Asellin perheen talon alkuperäinen vanha mineriittikatto oli vaihdon edessä ja kattoremontin toteuttajaksi he valitsivat Kymppi-Katon. – Meille oli tärkeää, että näin merkittävän investoinnin toteuttaja on luotettava ja ammattitaitoinen yritys. Kun kuulimme, että Kymppi-Katolta tilatun katon rakennuksen yhteydessä on mahdollista samalla asentaa aurinkopaneelit, päätös oli selvä. Helppoa ja nopeaa – Koko prosessi oli todella mutkaton. Alusta asti kuunneltiin toiveita ja ammattilaisten kanssa päästiin helposti hyvään ratkaisuun. Asentajat ilmoittivat, miten homma etenee ja meidän näkökulmastamme remontti oli vaivaton, eikä häirinnyt normaalia arkeamme lainkaan. Samalla kertaa saimme vielä aurinkopaneelit asennettuna, niin sekä asunnon arvo että energiatehokkuus nousivat. Nyt odotellaan sitten aurinkoista kesää, Asell iloitsee. Kustannustehokasta ja vaivatonta – Aurinkopaneelien asennus kattoremontin yhteydessä on järkevää. Samat asentajat tekevät työn, näin syntyy myös kustannussäästöjä, Kymppi-Katon toimitusjohtaja Jyrki Käki kertoo uudesta konseptista. Kymppi-Katon tekemille töille ja tuotteille on kattavat takuut. Kysy myös rahoitusvaihtoehtoja. Kymppi-Katto Oy p. 02 435 8006 Emännänpolku 3 21100 Naantali KATTO KYMPPI Edustajamme

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 Kiinteistö-, talo- tai asuntokauppa voi olla yksi elämäsi tärkeimmistä päätöksistä myyjänä tai ostajana. Sen takia on hyvä tehdä kohteen puolueeton ja ammattitoinen kuntokartoitus ja kosteusmittaus. Svarcon toteuttaa laadukkaita rakennusten kuntotutkimus- ja tarkastuspalveluita sekä palveluja rakentamiseen ja perusparantamiseen liittyvissä kysymyksissä yli 30 vuoden rakennusalan kokemuksella. Kimmo Kurki p. 0400 969 161 | kimmo.kurki@svarcon.fi www.svarcon.fi Ammattitaitoinen ja palveleva kuntotarkastaja sinun tukenasi! SVARCON OY Jo kuntotarkastuksen aikana kerrotaan havainnoista, selvitetään asiakkaalle mahdollisen ongelmakohdan riskit ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Svarconin tasokkaista ja helppolukuisista raporteista selviää puolueetonta tietoa mm. rakennuksen ikääntymiseen liittyvistä korjaus- ja huoltotarpeista. Talo tai asunto on helpompi myydä ja ostaa, kun sen kunto on tiedossa. PERUNKIRJOITUKSET EDUNVALVONTAVALTAKIRJAT TESTAMENTIT OSITUKSET JA PERINNÖNJAOT LAKIASIAT VEHANEN OY Käsityöläiskatu 4a 2. krs, Turku puh. 02 232 2272 lakiasiat@vehanen.fi lakiasiatvehanen.fi

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 Tee ostopäätös nyt, ja pääset jo tulevana kesänä muuttamaan uuteen kotiin! Kohteessa tehdään materiaalivalintoja parhaillaan, joten pääset valitsemaan itsellesi mieluisat materiaalit. Yksitasoisissa asunnoissa on fiksut pohjat ja ilmava huonekorkeus keittiön sekä olohuoneen välillä. Asumiskustannukset ovat edulliset, ja yhtiön lämmityksestä vastaa maalämpö. RS-kohde valmistuu kesäkuussa 2023. Energialuokka B2018 4 h + avok + s | 93 m² | Mh. 124 688 € Vh. 356 250 € 3 h + avok + s | 78 m² | Mh. 103 075 € Vh. 294 500 € Halmelantie 11, Lieto Katriina Remahl Kiinteistönvälittäjä LKV 040 3002 311 Ostajan etu 2.000 € Rakentaja tarjoaa muutostöitä 2.000 euron arvosta, kun teet ostopäätöksen 30.4. mennessä. havainnekuva Arto Koski Kiinteistönvälittäjä LKV 040 7799 501 Esittely su 2.4. 13-13.30 / Arto ma 3.4. 17-17.30 / Katriina Esittelykontissa voit tutustua materiaaleihin.

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 4h+k+s+2vh+terassi+var+ak 98 m² / 105 m² Moderni paritalo rakennetaan miellyttävälle paikalle, Kuuanvuoren ja Immalanpuiston läheisyyteen. Asuntojen hallinta toteutetaan hallinnanjakosopimuksella, ja lämmityksestä vastaa maalämpö. Kohteen arvioitu valmistuminen on vuonna 2023. Energialuokka: A2018. Vh. 319 000 € Lisätiedot: Pia 040 7799 507 ENNAKKOMARKKINOINTI PT KUUANLAAKSO Rälssikatu 5 A ja B, Raisio 4h+k+s+khh+var+ak 112 m² / 154 m² Kolmen makuuhuoneen kodissa nautitaan tavallista korkeammasta huonekorkeudesta, mikä lisää tyylikkäiden tilojen valoisuutta. Kiinteistö jaetaan hallinnanjakosopimuksella, ja talot kytkeytyvät toisiinsa autokatoksella. Arvioitu valmistumisaika 4/2023. Energialuokka: B2018. Vh. 364 600 € Lisätiedot: Janita 040 7799 046 / Arto 040 7799 501 UUDISTUOTANTOKOHDE ERILLISTALO MASKU Leskenmäenpolku 3, Masku 5h+avok+2ph+khh+var 112,5 m² / 135,5 m² Tykätylle asuinalueelle, laajan palvelukeskittymän ja luontokohteiden viereen kohoaa kiinteistömuotoinen paritalo. Kahteen kerrokseen jakaantuvasta asunnosta löytyy neljä makuuhuonetta sekä avoin keittiö, jonka yhteydessä ruokailutila ja olohuone. Arvioitu valmistuminen on 12/2023. Vh. 365 000 € Lisätiedot: Marko 040 7799 502 tai Nikke 040 7799 503 ENNAKKOMARKKINOINTI PT KUNINKOJA Suopursunkatu 18 a, Turku 5h+avok+khh+ph+s+var+ak 112 m² / 123 m² Yksitasoinen Designtalo rakennetaan omalle tontille, arvostettuun naapurustoon. Korkeat ikkunat siivilöivät valoa runsaasti sisätiloihin. Kokonaisuuteen sisältyy erillinen autokatos, jossa myös varasto. Skandinaavisen kodin arvioitu valmistuminen on 6/2023. Energialuokka: B2018. Vh. 399 000 € Lisätiedot: Marko 040 7799 502 tai Nikke 040 7799 503 UUDISTUOTANTOKOHDE OKT IHALA Luokkikuja 1, Raisio 3h+k+kph+s+khh+var+ak 93 m² Kolme koreaa kotia luonnonmukaiseen ympäristöön. Selkeä ja käytännöllinen pohjaratkaisu tekee asumisesta helppoa. Oma tontti on jaettu hallinnanjakosopimuksella. Raamikkaiden rivitaloasuntojen arvioitu valmistuminen on alkuvuodesta 2024. Energialuokka: B2018. Vh. 398 000 € Lisätiedot: Mika 040 7799 548 UUDISTUOTANTOKOHDE RT LUONNONMAA Kotkavuorentie 5, Naantali 4h+avok+ph+khh+s+ter+ak+var 119 m² / 142,5 m² Omalle tontille, metsän reunalle nousee maalämmöstä nauttiva paritalo. Makkareita löytyy kolme, ja päämakuuhuoneen yhteyteen on suunniteltu vaatehuone sekä wc. Tontti jaetaan hallinnanjakosopimuksella. Kohteen arvioitu valmistuminen on 2024. Vh. 399 000 € Lisätiedot: Marko 040 7799 502 tai Nikke 040 7799 503 ENNAKKOMARKKINOINTI PT TIKANMAA Kehrääjänkuja 10, Raisio 2mh+oh+avok+s+vh+terassi 78 m² / 83,5 m² Vain yksi kolmio myynnissä. Tässä asunnossa ihastuttaa fiksu pohja sekä ilmava huonekorkeus olohuoneessa ja keittiössä. Lämmitysjärjestelmänä on maalämpö, joka mahdollistaa edulliset asumiskustannukset. Kodin arvioitu valmistumisaika on kesällä 2023. Energialuokka: B2018. Mh. 103 075 € Vh. 294 500 € Lisätiedot: Katriina 040 3002 311 UUDISTUOTANTOKOHDE RT ILMARINEN Halmelantie 11 B 5, Lieto 2h+kt 53,5 m² Kupittaanpuiston reunalla sijaitseva historiallinen puutalokokonaisuus kutsuu uudet asukkaat tervetulleeksi kuplivaan kaupunkimiljööseen. Aistikas koti on valmistunut juuri saneerauksesta. Tasokkaat sekä ajattomat materiaalit takaavat asunnon viihtyvyyden. Ei lain edellyttämää e.tod. Mh. 148 660 € Vh. 299 000 € Lisätiedot: Marko 040 7799 502 SANEERAUSKOHDE PUUTALO ITÄINEN KESKUSTA Itäinen Pitkäkatu 17 B 3, Turku 2h+kt 49 m² Tämä houkutteleva puutalokoti saneerattiin vastikään huolellisella otteella. Laadukkaat materiaalit miellyttävät silmää ja kestävät aikaa. Uusi yhtiö As Oy Sirkkalan Kruunu sijoittuu keskeiselle paikalle Kupittaanpuiston kulmalle, joten kattavat palvelut tavoittaa helposti jalkaisin. Ei lain edellyttämää e.tod. Mh. 142 581 € Vh. 279 000 € Lisätiedot: Marko 040 7799 502 SANEERAUSKOHDE PUUTALO ITÄINEN KESKUSTA Itäinen Pitkäkatu 17 B 4, Turku havainnekuva

www.huoneistomarkkinat.com Yliopistonkatu 30, 20100 Turku | 02 277 1500 joka päivä 8-20 Rv. 2002 192 m² / 242 m² oh+4mh+k+ruokh+khh+s+har.h+3at | B2018 Mh. 647 000 € Sovi es. Kaleva 040 7799 504 OKT PLÄKKIKAUPUNKI Muurarintie 8, Turku Rv. 1970 137,5 m² / 251,5 m² 4h+k+rh+takka-/allashuone+s+3ask.h+at D2018 | Mh. 179 000 € Sovi ensiesittely Rani 040 7799 511 OKT LUOLAVUORI Kustavintie 620, Masku Rv. 1989 85 m² 4h+k+lasit. parv. | C2018 Vh. 184 000 € Sovi ensiesittely Mika 040 7799 548 KT HARITTU Lapinkatu 2 G, Turku Rv. 1949 21,5 m² hellahuone+wc/kph | Ei lain edellyttämää e. tod | Mh. 32 505 € Vh. 38 000 € Sovi ensiesittely Henri 040 7799 509 PUUTALO RAUNISTULA Murtomaantie 22 A, Turku Tontti 1074 m² Rakennusoikeus 215 m². Mh. 58 000 € Lisätiedot: Mika 040 7799 548 OKT-TONTTI HULKKIO Hulkkiontie 26, Kaarina Rv. 1984 96 m² 4h+k+s+parveke | D2013 Vh. 216 000 € Sovi es. Henri 040 7799 509 KT SUIKKILA Bratislavankatu 1 C, Turku Rv. 1985 66,5 m² 3h+k+s+vh+lasit. parv. | B2007 Mh. 190 714 € Vh. 198 700 € Sovi es. Janita 040 7799 046 RT KESKUSTA Tullikatu 3 A, Naantali Rv. 1963 216 m² 4h+k+s+khh+th | E2018 Mh. 179 000 € Sovi es. Kalle 040 7799 508 OKT KIVIKYLÄ Palolaistentie 522, Mynämäki Rv. 1926 63 m² hellahuone+ullakko+takkah+s | Ei lain edellyttämää e. tod. | Vh. 179 000 € Sovi es. Mika 040 7799 548 PUUTALO VÄHÄHEIKKILÄ Ylitie 4, Turku Rv. 2010 237 m² / 434 m² 2oh+3mh+2mt+k+khh/vh+s+at+katettu terassi +terassi+uima-allas | A2007 | Mh. 639 000 € Sovi es. Katriina 040 3002 311 tai Rani 040 7799 511 OKT VIERUNPUISTO Luomantie 13, Lieto Rv. 2015 152 m² / 189 m² 4h+avok+s+khh+var+ak | B2013 Mh. 449 000 € Sovi es. Kalle 040 7799 508 OKT HIRVENSALO / TOIJAINEN Tyllerökuja 4, Turku Rv. 2017 88,5 m² 3h+avok+s+vh | C2013 | Mh. 328 603 € Vh. 579 000 € Sovi es. Nikke 040 7799 503 KT TELAKKARANTA Itäinen Rantakatu 74 D, Turku Rv. 2003 76 m² 3h+k+s+parveke | F2013 Vh. 383 000 € Sovi es. Arto 040 7799 501 KT MARTTI Itäinen Rantakatu 60 C, Turku Rv. 2008 112 m² 3-4h+k+khh+s+vh+lasit. parv. | E2013 Vh. 325 000 € Sovi es. Arto 040 7799 501 KT KESKUSTA Kerttulantie 1 D, Raisio Rv. 1908 120 m² 2mh+oh+k+vh+s | F2018 Vh. 578 000 € Sovi es. Marko 040 7799 502 tai Nikke 040 7799 503 KT SAMPPALINNA Mustainveljestenkuja 3 C, Turku Rv. 1898 80 m² 3h+avok+vh/khh+s | C2018 Vh. 598 000 € Sovi es. Marko 040 7799 502 tai Nikke 040 7799 503 KT KESKUSTA Aurakatu 1 A, Turku Rv. 2007 85 m² 3h+k+s+vh+khh+lasit. parv. | D2013 Vh. 269 000 € Sovi es. Katriina 040 3002 311 KT WESTPARK Työnjohtajankatu 16, Turku Rv. 1942 123 m² / 154 m² 3mh+k+2oh+s | D2018 Mh. 229 000 € Sovi es. Pia 040 7799 507 OKT METSÄARO Paannekatu 7, Raisio Ensiesittelyssä kaikenlaisia koteja kaikenlaisille ihmisille

Aitoa välittämistä Kotihaaveet syntyvät sydämellä ja suurella tunteella. Juuri siksi, kaikki asiakkaat ovat mielestämme aidon välittämisen sekä parhaan palvelun arvoisia. Koska tunnemme kaupungin kolkat ja kaupanteon prosessit, haluaisimme tuntea myös sinut, ja olla luottamuksesi arvoisia. Pyydä meidät maksuttomalle arviokäynnille. HUONEISTOMARKKINAT LKV Puhelin 02 2771 500 tavoitat meidät joka päivä 8-20 www.huoneistomarkkinat.com | Yliopistonkatu 30, Turku

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=